Máy tính Vạn Xuân
Địa chỉ: 16 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh